İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

(88)

İhracat Rejimleri ve Önemi

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |