Teminat Nedir:

Gümrüklerde teminat, gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında, gümrük vergilerinin ve diğer gümrük yükümlülüklerinin tahsilini güvence altına almak, gümrük idaresince verilen bir güvencedir.

(6)

Teminat Çözümleri

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |