GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (GTIP)

Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği armonize sistemden alınan ve tüm dünyada ürünlerin tanımlanması ve sınıflandırılması için kullanılan sayısal kod dur. Bu kodun ilk 6 hanesi armonize sistem tarafından belirlenir ve ülkeler tarafından herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Dünya Gümrük Örgütü’ne bağlı 170’den fazla ülkede kullanılmakta olan ürün kodlama sistemine armonize sistem (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS Code) denilmektedir.

GÜMRÜK KIYMETİ Eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere tespit edilen değeri, eşyanın gümrük kıymetini ifade eder. Serbest dolaşımdaki bir eşyanın kıymeti ile aynı eşyanın gümrük kıymeti farklıdır. Ancak serbest dolaşımdaki eşyanın kıymeti gümrük idaresini ilgilendirmezken, hem ihraç edilecek eşyanın, hem de ithal edilecek eşyanın kıymeti gümrük idaresini yakından ilgilendirir.

Gümrük idaresi eşyanın kıymetinin gerçek veya gerçeğe yakın bir değer olmasını bekler ve her aşamada bunun kontrolünü yapar MENŞE NEDİR Menşei, dış ticarete konu olan bir malın hangi ülkede üretildiğini ifade eden bir kavramdır. Malın hangi ülkede üretildiğini gösteren belgelere de Menşei Şahadetnamesi adı verilmektedir. Mallar doğrudan veya dolaylı olarak bir ülke menşeini kazanır. Bir ülkenin sahip olduğu yer altı ve yer üstü zenginliklerinden elde edilen mallar o ülkenin menşeini kazanır.

(23)

TARİFE KIYMET MENŞE 2023

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |