Dahilde İşleme Rejimi İhraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta […]

Read more

Dahilde İşleme İzin Belgesi, Dahilde İşleme İzni konularına bağlı olarak Süreler, Rejim ihlalleri, İndirimli Teminat Uygulaması ve TEV hesaplaması (19)

Read more

Dahilde İşleme Rejimi Nedir ? Mamul eşyanın elde edilebilmesi için kullanılan hammadde, yardımcı madde, mamul/yarı mamul ve ambalaj malzemelerinin ithal veya yurtiçi alımlar ile temin edilmesi amacıyla çeşitli muafiyetler saylayan bir ihracatı teşvik sistemidir. Bu sayede firmalar “ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak” ithalatlarını gerçekleştirebilmektedirler. (285)

Read more

Dahilde İşleme Rejiminin Türkiye Dış Ticaretine Etkileri 3.Uluslararası Ticaret Kongresinde,İstanbul ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Şube Müdürü Necati KORKMAZ bizlere ” Dahilde İşleme Rejiminin Türkiye Dış Ticaretine Etkileri” sunumunu aktardı.Kongremize katılımından dolayı çok teşekkür ederiz. (203)

Read more

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Dahilde İşleme Giriş (108-113) (196)

Read more

İstanbul Ticaret Üniversitesinde 2 Nisan 2016 Cumartesi günü öğrenci ve sivil toplum kuruluşlarına verdiğimiz Dış Ticaret Gençleştirir konulu eğitimimizi verdik. (177)

Read more

Grubumuz çalışanlarından İthalat Sorumlusu Mustafa Kömürcü bey tarafından verilen ithalat eğitimlerimizde dış ticarette teslim şekilleri konusu işlenmiştir. (191)

Read more

Grubumuz çalışanlarından İhracat Sorumlusu Ümit Budur tarafından verilen ihracat eğitimlerimizde İhracatta Dolaşım belgeleri konusu işlenmiştir. (204)

Read more

Dahilde işleme izin belgesinde dikkat edilecek hususlar (192)

Read more

Dahilde işleme izin belgesinde süreler (166)

Read more