Dış Ticaret | İhracat ile ilgili herşey 1- ihracatı Yasak Olan Mallar, 2- ihracat İşlemlerinde Düzenlenen Belgeler, 3-Yerli Fatura- E-Fatura, 4- Gümrük Beyananmesi, 5- A.TR Dolaşım Belgesi, 6- DİİB/Dahilde işleme İzin Belgesi, (3)

Read more