Madde 8 1. Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler. Ancak bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayanmıyorsa reddedilebilir. 2. Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar, talepte […]

Read more

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 39. maddesi, eşyanın gümrüğe sunulma sürecini açıklar. Gümrükte sunulan eşyanın kontrol aşamaları ve diğer kurumlar tarafından yapılan denetimler hakkında bilgi edinin. (12)

Read more

Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği tarafından organize edilen iletişim konferansı- Dilovası (438)

Read more

İnanç Grup Dış Ticaret Hizmetleri tarafından şirket içi eğitimde ” 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’ nun 84 ile 88. madddeleri anlatılmıştır. (224)

Read more

İnanç Grup şirket personelleri için her hafta Salı ve Perşembe günleri düzenlenen iç eğitim, Sn. Ahmet Hakkı Dönmez tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ nun 69.73.maddeleri anlatılmıştır.İyi seyirler. (227)

Read more