Sağlam Karakter,Sağlam İrade

İnsan doğruda da yanlışta da kendi iradesi ile hareket eder. Kişi kendi iradesi ile yapacağı fenalıklar tamamen onun karakteri ile alakalıdır.

Yanlışlarda ve bozgunculukta ısrar eden, sözünde durmayan insana ne karaktersiz adammış diyoruz değil mi…

Toplumda karakter ve irade zaafiyeti var. Çalıştığın bir kurumda sana sağlanan imkanları kötü niyet ve amaçla kullanmaya başlarsan burada karakterin ve iraden ortaya çıkar.

Senin şirketin sana tüm imkanları sunuyor seni sıfırdan yetiştiriyor.

Sen bir noktaya geldiğinde yanına bir yetişmek üzere personel veriliyor.

Bu personel sana emanet ediliyor. Sen mesleki ilişkinde grubun misyonunu vizyonunu karakterini yapısını önceleyerek bu yanına verilen personelle ilişki içinde olmazsan ve kendini önceleyerek bu çalışmayı yürütürsen yanında yetiştirdiğin personel belli bir müddet sonra der ki “Ergin bey olmazsa benim olmam mümkün değil” konumuna gelecektir.

  • Karakter;
  • Fransızcadan gelen kelime; huy, mizac, seciye yerine de kullanılır. Genel olarak, bir nesnenin yapısını, diğer nesnelerden ayıran kalite ve vasıflara karakter denilir. Ahlaki değerleri ifade etmek için de kullanılır. “Karakter sahibi insan” veya “karaktersiz şahıs” tabirleri böyledir. İyi ve kötü kimseleri belirtmek içindir. Biyoloji ilminde karakter, herhangi bir canlının görülebilen bir özelliği veya davranış tarzıdır. Karakter, daha çok şahsiyet psikolojisini ifadelendirme de kullanılan ilmi bir tabir olmuştur.
  • Karakter, küçük yaşlardan itibaren içinde yaşanan toplumun değer yargılarının benimsenmesi ile şekillenir. Benimsediği, kendisi ile bütünleştirdiği değerleri ilgili durumlarla karşılaştıkça kendine özgü biçimde uygular. Bu tür davranışlarda ve karakter özellikleri arasında tutarlılık vardır. Örneğin insan, hem dürüst, hem yalancı olamaz.
  • Benimsenen değerlerle davranışlar arasında uygunluk varsa kişi karakter sahibidir.
  • Benimsenen değerlerle davranışlar arasında uyumsuzluğun olması, karaktersizliğinin göstergesidir. Bu tür insanların davranışlarında tutarlılık yoktur. Karakter sahibi olmayan insanlar güvende vermezler.
  • Halk arasında “özü sözü bir”,“sözü sazına uygun”, “sözünün eri” gibi deyimler, karakter sahibi insanın özellikleridir.

 

Düşünceler ve zihniyet değişmeden davranışlar, eylemler değişmez. Davranışlar ve eylemler değişmedikçe sonuçlar değişmez. Buda kişinin karakteri ve iradesi ile orantılıdır.

İşe geç gelmeye başlayan bir insan kendini ve iradesini kontrol etmedikçe işe geç gelmeye devam edecektir. Ancak düşünce ve zihniyetini değiştirmeye başlarsa işte o zaman işe geç gelmeler yaşanmayacak ve çalıştığı kuruma karşı sorumluluğunu bilecek ve çalıştığı kurum o kişinin karakter özelliklerinde ve irade yönetiminde daha net düşüncelere sahip olacaktır.

Çalışan personel karakter yapısı ve yapıcı tutumları ile diğer çalışanlara da örnek olur. Gün içinde değişik karakterlere bürünen kişi hem çalıştığı kuruma hem de çevresine zarar verir. Aslında ben böyle karaktere sahip değildim yada değilim söylemleri kişiyi kurtarmıyor. İradeni karakterinden ayrı tutamazsın. Her iki kavramda kurumlarda etkileyicidir.

Bugün İstanbul’daki otobüs duraklarının temiz kalabilmesi, şehrin duvarlarına yazı yazılmaması, metrodaki İstanbulluların birçok gelişmiş batı şehirlerindeki insanlardan daha düzgün davranmaları, iyiliğin de bulaşıcı olduğunu kanıtlıyor.

İyiliğin tamamı Allaha aittir. Kötülükler ise insana aittir. İnsan kendi cüzi iradesi ile yaptığı kötülükten sorumludur. Çünkü kuranı kerimde Allah iyiliği emrediyor kötülükten ise men ediyor…

(257)

Sağlam Karakter,Sağlam İrade

Slider, Sosyal |