Nakliyat sigortası ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz. Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda sigorta tarafından teminat altına alınır.

Geniş teminat:

genellikle ‘tüm rizikolar’ (all risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haizenst (ınstitute cargo clauses -a) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.

Dar teminat:

malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için ınstitute cargo clauses -c) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

Tam ziya teminatı:

malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali.

(20)

NEDEN NAKLİYAT SİGORTASI YAPMALIYIZ

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |