Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci,Doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder.

(1)

GÜMRÜKTE DOLAYLI VE DOĞRUDAN TEMSİLCİ NEDİR

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |