ithalat ve ihracat işlemlerinde vergi, resim, harç, fon veya başka adlar altında gümrük idarelerince tahsili gerçekleştirilen her türlü mali yük, gümrük mevzuatına göre gümrük vergileri kavramına girmektedir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi ithalatta gümrük vergilerinden muaf tutulacak eşyayı düzenlemektedir.

(116)

Gümrük Vergisinden Muafiyet ve Yolcu Beraberi Eşya

Dış Ticaret, Slider |