4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 39. maddesi, eşyanın gümrüğe sunulma sürecini açıklar. Gümrükte sunulan eşyanın kontrol aşamaları ve diğer kurumlar tarafından yapılan denetimler hakkında bilgi edinin.

“Eşyanın Gümrüğe Sunulması ve Kontrolü: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu”

Gümrüğe sunulan eşyanın prosedürleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 39. maddesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bu makalede, eşyanın gümrüğe sunulma süreci ve gümrük kontrolü ile ilgili önemli bilgilere odaklanacağız.

Gümrüğe Sunma Süreci (MADDE 39): Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya, getiren kişi veya duruma bağlı olarak eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulur. Gümrüğe sunan kişi, eşyayı daha önce ibraz olunan özet beyan ya da gümrük beyannamesi ile ilişkilendirir.

Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanım (MADDE 46): Gümrüğe sunulan eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, deniz yolu ile gelen eşya için özet beyan verildiği tarihten itibaren kırk beş gün, diğer bir yolla gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün içinde bu işlemler tamamlanır.

Gümrük Kontrol Süreci: Gümrük kontrol işlemleri gümrüklü sahalarda Gümrük İdare Amirleri, Gümrük Müfettişleri ve diğer kontrol memurları tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca, eşyanın niteliğine göre diğer kurumlarca yapılacak kontroller de gümrük sahalarında gerçekleştirilir. Bu sahaların gözetimi ve denetimi de Gümrük İdaresi tarafından yapılır.

Geçici Depolama Alanları ve Serbest Dolaşımda Olmayan Eşya: Eşyanın belirli bir süreliğine konulduğu geçici depolama alanları ve serbest dolaşımda olmayan eşyanın süresiz konulduğu depo alanları (Antrepo olarak adlandırılan) hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu yazıyı inceleyebilirsiniz.

Sonradan Yapılan Gümrük İdaresi Kontrolleri: Gümrük memurları ve Gümrük Müfettişleri tarafından giriş ve çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra, piyasa ve ilgili firmalarda, yurt dışı kaynaklarda da yapılan kontrol ve denetimler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Diğer Kurumlar Tarafından Eşyaların Kontrol Aşamaları: Türk Gümrük bölgesine giren taşıtlar ve eşyalar, sınır ve hudut sağlık birimleri tarafından ilk olarak kontrol edilir. Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı denetmenleri ve Çevre Bakanlığı gibi diğer kurumlarca yapılan denetim ve kontroller hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu düzenlemeler, eşyanın gümrüğe sunulması ve kontrol süreçlerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Gümrük işlemleri ve denetimler hakkında daha fazla bilgi için ilgili makaleleri inceleyebilirsiniz.

(12)

Eşyanın Gümrüğe Sunulması ve Kontrolü: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |