Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya, getiren kişi ya da duruma göre eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulması gerekir. Gümrüğe sunan kişi, eşyayı daha önce ibraz olunan özet beyan ya da gümrük beyannamesi ile ilişkilendirmelidir.

(2)

EŞYANIN GÜMRÜĞE SUNULMASI ve BEYANIN KONTROL TÜRLERİ

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |