Elektronik Tebligat, tebligat kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta (PTTKEP) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.

e-TEBLİGAT MEVZUATI 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ( tarihli düzenlemesi) Elektronik Tebligat Yönetmeliğİ (19 Ocak 2013 Tarih Sayılı Resmi Gazete) KEP Kimler İçin Zorunludur? 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7. maddesi tarihinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 7/a –(2) Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Bununla birlikte Tebligat Çıkaran Kamu Kurumlarının da e-tebligat gönderebilmeleri için KEP hesabı almaları zorunlu hale gelmiştir. Bu Kanun ile sermaye şirketlerinin KEP hesabı almaları zorunlu hale gelmiştir.

KEP’e Kimler,Nereden,Nasıl Başvurabilir?

Gerçek Kişiler Özel Tüzel Kişiler Kamu Tüzel Kişileri PTT Merkez Başvurusu Online Ön Kayıt + Online Başvuru

Sunumu indirmek için tıklayınız

(122)

E-Tebligat – KEP Kimler İçin Zorunludur?

Eğitim, Slider |