İthalatçı ve ihracatçı arasındaki güven ilişkisinin derecesine, tarafların üstlendikleri risklere bağlı olarak uluslararası ticarette kullanılan farklı ödeme çeşitleri bulunmaktadır.

Genel olarak tüm ödeme yöntemlerinde tarafların birbirine olan sorumlulukları da farklılık göstermektedir. Farklı ödeme yöntemlerinin ithalatçı ya da ihracatçı firmalara yükledikleri sorumluluk ve riskler de farklılık göstermektedir.

Bu nedenle tüm firmalar öncelikle kendini güvence altına alan ödeme yöntemlerini ya da eşya transferlerini tercih etmektedir. İhracatta ödeme şekilleri ise genel olarak:

Peşin Ödeme (Cash Payment / Cash Before Delivery) Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents) Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) Akreditifli Ödeme (Letter of Credit) Her ödeme yönteminin ithalatçı ve ihracatçı firmalara yüklediği sorumluluklar da değişiklik göstermektedir.

Bu nedenle firmaların öncelikle ödeme yöntemleri, eşyaların transferi ve bu transfer detaylarını dikkate alarak karşı taraf ile anlaşma yapması, firma çıkarlarının korunması için oldukça önemlidir.

(14)

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |