İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ

G.T.İ.P Gümrük tarife pozisyonu veya, Gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabii tutulmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Grubumuz merkez binasında şirket içi eğitimlerimizde mevzuat ve dış ticaret eğitimlerimize devam ediyoruz.

(10)

Dış Ticaret ve Mevzuat Eğitimi

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |