Dış Ticaret | İhracat ile ilgili herşey

1- ihracatı Yasak Olan Mallar,
2- ihracat İşlemlerinde Düzenlenen Belgeler,
3-Yerli Fatura- E-Fatura,
4- Gümrük Beyananmesi,
5- A.TR Dolaşım Belgesi,
6- DİİB/Dahilde işleme İzin Belgesi,

(3)

Dış Ticaret | İhracat ile ilgili Herşey

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |