Dahilde İşleme Rejimi

İhraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere yurt içinden veya yurt dışından tedarik edebilir.

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİİB kapsamı çıkışlarda faturalandırma işlemlerinden önce mutlaka verdiğimiz bilgilere dikkat edilmesi gerekmektedir. 1. İMALATCI ÜRETİCİ Firma’nın hazırlayacağı faturalar için,
2. ihraç kayıtlı satış yapacağımız İhracatçı firmaların hazırlaması için
3. ihracat beyannamesini tescil alacak Gümrük müşavirliği şirketi için

(16)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2023

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |