Türkiye-Azerbeycan Tercihli Ticaret Anlaşması İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı Tebliğ Teslim Şekilleri İncoterms 2020’de Sigorta Masrafları Transfer Bildirim Formu Düşümlü Form A Menşe Belgesi 6506.10.10.90.00 GTİP’li Koruyucu Başlıklar (7)

Read more

Grubumuzda her hafta online olarak yaptığımız Dış Ticaret Eğitimlerimizde bu haftanın eğitim konusu “İthalatta Gözetim Tebliğ Değişikleri” (6)

Read more

Grubumuzda her hafta online olarak yaptığımız Dış Ticaret Eğitimlerimizde bu haftanın konu başlıkları: 16 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında Düzeltme Talepleri -Korona Virüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 332/2 Maddesine İlişkin Tedbir İthalat Denetimi -Akaryakıt Karıştırma İşlemleri -ATR Dolaşım Belgesi -Fuel Oil’de GTIP sınıflandırması -Suriye’den İthalinde Gümrük Hizmeti Verilebilecek Eşya Listesi -Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik -Demuraj Giderleri […]

Read more

Grubumuzda her hafta online olarak verdiğimiz mevzuat eğitimlerimizde bu hafta konumuz; KDV Matrahı/Menşe Şahadetnamesi (8)

Read more

Grubumuz bünyesinde her hafta çarşamba günü saat 12:00–12:30 arasında yaptığımız iç eğitimlerimiz internet üzerinden devam ediyor. Konu: 2021 Yılı Mevzuat Değerlendirmesi Eğitimci: Hasan BALCI Gümrük Müşaviri (20)

Read more

2019-2020 yılları arası Eylül ayı, ihracat, ithalat, teşvik, tahsilat, Hava Kargo taşımacılığı, Kara Nakliyat ve pazarlama sektörlerinde veriler paylaşılmıştır. 2020 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, % 4,8 artarak 16 milyar 13 milyon dolar, İthalat, % 23,3 artarak 20 milyar 892 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, % 14,6 artarak 36 milyar 905 […]

Read more

Grubumuz merkez binasında her hafta pazartesi günü saat 12:45–13:15 arasında yaptığımız şirket içi eğitimlerimizde bu hafta eksik bilginin hiç bilmemekten daha tehlikeli nasıl olacağını sonuçlarının neler olabileceğini öğreniyoruz. (36)

Read more

Dış Ticarette Belge Trafiği Ticari Belgeler Faturalar: Proforma Fatura – Proforma Invoice; Sözleşme aşamasında alıcı, eşya , birim ve toplam tutar gibi genel hatlarıyla satış şartlarının yer aldığı, teklif niteliği taşıyan, sözleşme yapılmadığında sözleşme yerine geçen ön faturalardır. Ticari nitelik taşımadıklarından resmi kurumlar bazında, Ticari Fatura da talep edilir. Ticari Fatura – Commercial Invoice / Invoice; Eşyanın […]

Read more

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir? a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları. Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış […]

Read more

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya […]

Read more