İspanya kralı Kurtuba şehrinin en büyük camisini kiliseye çevirir. Ancak müezzinler o günden bugüne kadar kiliseye çevrilen camide ezan okumayı hiç bırakmazl…

(70)

Allah u Ekber

Genel, Slider |