Aile ve devlet

En küçük topluluk ve en büyük topluluğun ihtiyaçlarının karşılanması için işbölümüyle teşkilatlanması…

Aile; hukuki bir sözleşme (nikâh) ile kurulup, kan bağıyla devam ediyor. Toplumun çekirdeğinde saygı, sevgi, işbölümü kurulabildiğinde o aile fertleri huzurlu ve mutlu olurlar. Böyle bir aile, hayatını İslam’a göre yaşamaya çalışan ailedir. İman edip salih amel işleyenlere, erkek olsun kadın olsun hem bu dünyada hem de ahirette Allah-u Teâlâ “güzel bir hayat” sözü veriyor. (Nahl, 97)

Aileyle devlet arasında parça-bütün ilişkisi vardır, ayrılık yoktur. Aileler ne kadar sağlam olursa, devlet de o kadar sağlam olur. Sağlamlığın olmazsa olmazı tevhiddir, adalettir.

İslamsız adalet olmaz, barış da huzur da olmaz. Hayat, güzel hayat, vahyi hayattır, sünnettir. Vahiy bizim için ruh, can gibidir. Bize hayat verir. Vahyi hayat yaşayan fertler, aileler, devletler de saadete, izzete kavuşurlar.

Ümitsiz olamayız… İşte iki yüz yıllık tahribata, saldırıya rağmen, merhum Erbakan Hoca’mızın ifade ettiği gibi “bu milletin külüne üflesen iman çıkacağına” 15 Temmuz’da bir kez daha şahit olduk.

(256)

“Aile devletin merkezidir”

Genel, Slider, Sosyal |