İnançder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın . Nejdet KÜLÜNK, her hafta esnaf komşuları bir araya gelmesine vesile olarak, tarih ve kültürümüzde var olan ancak gitgide zayıflayan komşuluk gibi değerlerimizin hatırlatmak ve canlandırmak ve ortak değerlerde birleşmeyi ,ülkemizin yaşamakta olduğu sorun ve problemlere yönelik katılımcı arkadaşlarca yapılan konuşma ve katılımcı arkadaşlar arasında daha sağlıklı bir iletişim ve dayanışmayı sağlamak bakımından oluşturulan “Komşu Komşunun Gül’üne muhtaçtır” 84.Programının gerçekleştirildiği etkinliğini yapmak önemle bir gayret emek ve çabanın ulaştığı başarının açık bir ifadesidir.
84.Programımızın konuğu Eski belediye başkanı ve Mahalli idareler derneği İstanbul şube başkanı Sayın Hasan OCAKLI bey bizlere şanlı tarihimizde büyük yeri olan 57. Alay hakkında hiç bilmediklerimizi duymadıklarımızı anlattı.

(224)

57.Alay

Komşuluk, Slider |