Berat Kandili fazileti bol bir gecedir. Bu gecede amel defteri yazılır. O yıl içinde doğaca ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterine işlenir. Berat (Beraet), Arapça’da temize çıkma anlamına gelir.

(18)

İnanç Lojistik Berat Gecesi Toplu Tebrikleşmemiz

Genel, Slider |