İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

(4)

İhracat Rejimleri ve Önemi

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |