Serbest Bölgede Düzenlenen Evraklar Serbest Bölgede Kullanılan Evraklar, Formlar ve Programlar Serbest Bölgenin Avantajları Serbest Bölge Nedir? Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan, Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, Fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Kuruluş Amaçları: Serbest Bölgelerin başlıca kuruluş amaçları; yabancı sermaye yatırımlarını ve dış […]

Read more

Eğitim videomuzda yer alan konu başlıkları: Diğer Hükümler (GK Madde 10-14) Süre ve Süre Uzatımı (GY Madde 31) Belge Saklanması (GY Madde 318) Yetki: Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle […]

Read more

GÜMRÜK İDARELERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ • İnsanoğlunun toprağı işlemeyi keşfiyle birlikte yerleşik hayata geçiş süreci de hız kazanmış; yerleşik hayata geçişin doğal bir sonucu olarak da “Belirli bir insan topluluğunun, belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olmasıyla oluşan hukuki kişiliğe sahip devamlı bir teşkilat “olarak tanımlayabileceğimiz “devletlerin oluşum süreci hızlanmıştır. • Devletlerin kuruluşuyla birlikte; doğaldır ki; […]

Read more

İthalat Vergileri Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükler ; olarak tanımlanabilir. Gümrük İdaresince Tahsili Yapılan Vergiler Ve Kamu Gelirleri • -Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük vergisi, […]

Read more

Teminat Nedir: Gümrüklerde teminat, gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında, gümrük vergilerinin ve diğer gümrük yükümlülüklerinin tahsilini güvence altına almak, gümrük idaresince verilen bir güvencedir. (3)

Read more

Ücretsiz Dış Ticaret Eğitimlerimizde katılımcı misafirlerimize afet ve afet bilinci hakkında eğitim verdik. Afet nedir? Herhangi bir tehlikenin can, mal, çevre, ekonomi ve kültürel varlıklar üzerinde yarattığı kötü etkilerle baş etmeye yerel imkânların yetmediği durumlar. Deprem, sel, yıldırım gibi doğa olayları, ülke düzeyinde veya uluslararası yardım gerektirecek şekilde büyük can ve mal kayıplarına neden olduklarında […]

Read more

Lojistik havayolu taşımacılığı taşımacılık sektöründeki en hızlı yöntemlerden biridir. Farklı ülkelere günü birlik olarak sevkiyatlar gerçekleştirilebilir. Evrak kargolarından büyük ürün sevkiyatlarına kadar her türlü kargonun uçaklar ile taşınması mümkündür. (4)

Read more

Gümrük Kontrolü: İthalat, İhracat ve Transit İşlemleri İthalat, ihracat ve transit işlemleri sırasında, Gümrük bölgesine giren eşyalar ile herhangi bir sebep nedeniyle Gümrük Kapılarından giriş çıkış yapan eşyaların yanı sıra insanların ve araçların (kara, hava, deniz, tren) Türk Vergi sistemi ve mevzuat açısından denetimi önemlidir. Gümrük kontrolünün nedenleri şunlar olabilir: Devletin Güvenliği Açısından Yapılan Denetimler: […]

Read more

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 39. maddesi, eşyanın gümrüğe sunulma sürecini açıklar. Gümrükte sunulan eşyanın kontrol aşamaları ve diğer kurumlar tarafından yapılan denetimler hakkında bilgi edinin. (9)

Read more

Lojistik ve Karayolu Taşımacılığı: K Belgeleri ve Avantajları Lojistik Nedir? Lojistik, satın alma, taşıma, depolama, envanter yönetimi, doğru bilgi akışının sağlanması ve bu aktivitelerin organize edilmesi ve planlanması süreçlerini içeren bir endüstri disiplinidir. Lojistikte Taşıma: Taşıma, herhangi bir malın ya da yükün bir yerden amaçlanan başka bir yere nakliye edilmesi sürecini ifade eder. Bu süreçte […]

Read more