Müşteri Temsilcisi Kimdir? Müşteri Temsilcisi, firma ürün ve hizmetleri ile ilgili soruları cevaplayıp potansiyel müşterileri firmaya yönlendirmek ve müşteri kayıtlarını tutmakla sorumludur. Konu ile ilgili teknik bilgileri bu videomuz da izleyebilirsiniz. (10)

Read more

“Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde kağıt ortamında düzenlenen teminat mektupları bankalar tarafından elektronik olarak düzenlenecektir. ELEKTRONİK TEMİNAT MEKTUBU UYGULAMASI 2017/7 sayılı “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Genelge ile […]

Read more

Gümrükler Devletimizin Kahramanlık Destanının Yazılacağı Yerlerdir Devlet bir yasağı getirmeden önce bu duyuruyu yapan sosyal medya temsilcileri, yazılı ve görsel ulusal basın ile bir araya gelmeli ve bunu kayıt altına mutlaka almalı. Bunları yaptıktan sonra hangi ürüne ihracat yasağı getirirse getirsin yanlış anlaşılmaların bilgi kirliliğin önüne geçmiş olacaktır. Nejdet KÜLÜNK: “Gümrükler devletimizin kahramanlık destanının yazılacağı […]

Read more

Gümrük beyannamesi nedir, gümrükte istenen belgeler. (3)

Read more

20 Temmuz 2019 Cumartesi günü düzenlediğimiz Ücretsiz Dış Ticaret Eğitimlerinde İNANÇ GRUP Yönetim Kurulu başkanımız Nejdet KÜLÜNK bey ailede, devlette ve bireylerde gelişmenin ve kalkınmanın disiplin ile sağlanabileceğini bununda nasıl başarılacağını misafir kursiyerlerimize ders niteliğinde tecrübe aktarımlarıyla anlatmıştır. Youtube Sayfamızı buradan ziyaret edebilirsiniz. (3)

Read more

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir. Tanımlar MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan; a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri, b) Gümrüklenmiş […]

Read more

Geri Ödeme Sistemi Revize İşlemleriİhracatçı Birlikleri İhracatın Gerçekleştirilmesi Telefi Edici Vergiler DİİB İhracat Taahhüt Kapatma DİİB Kapatma Müracaatı Müeyyide Nedir? Hangi Şartlarda Uygulanır? DİİB Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Gümrük Beyannamelerinin DİİB Taahhüdüne sayılma şartları (40)

Read more

Kimler dahilde işleme izin belgesi alabilir Dahilde işleme izin belge süreleri ve ek süreler DİİB İçin Gerekli Belgeler Dahilde işleme rejimi hangi birimlere bağlıdır DİİB Kapsamında Yurt İçi Alım Eşdeğer eşya kullanımı Şartlı Muafiyet Sistemi İlk Belge Talep Miktarı (17)

Read more

Gümrüklerde vergi çeşitleri nelerdir ve bu vergiler neden talep ediliyor, Gümrük işlerinde nakliye sigortası yaptırmanın faydaları, hangi sigorta neleri kapsıyor, Sonradan kontrol gümrük işlemlerinde ki önemi nedir. (38)

Read more

– DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON TEBLİĞLERİ – 2019 YILI İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞLERİ. – İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/1) – ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/3) – TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün […]

Read more