KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir. Tanımlar MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan; a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükleri, b) Gümrüklenmiş […]

Read more

Geri Ödeme Sistemi Revize İşlemleriİhracatçı Birlikleri İhracatın Gerçekleştirilmesi Telefi Edici Vergiler DİİB İhracat Taahhüt Kapatma DİİB Kapatma Müracaatı Müeyyide Nedir? Hangi Şartlarda Uygulanır? DİİB Kapsamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Gümrük Beyannamelerinin DİİB Taahhüdüne sayılma şartları (16)

Read more

Kimler dahilde işleme izin belgesi alabilir Dahilde işleme izin belge süreleri ve ek süreler DİİB İçin Gerekli Belgeler Dahilde işleme rejimi hangi birimlere bağlıdır DİİB Kapsamında Yurt İçi Alım Eşdeğer eşya kullanımı Şartlı Muafiyet Sistemi İlk Belge Talep Miktarı (4)

Read more

Gümrüklerde vergi çeşitleri nelerdir ve bu vergiler neden talep ediliyor, Gümrük işlerinde nakliye sigortası yaptırmanın faydaları, hangi sigorta neleri kapsıyor, Sonradan kontrol gümrük işlemlerinde ki önemi nedir. (18)

Read more

– DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON TEBLİĞLERİ – 2019 YILI İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞLERİ. – İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/1) – ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/3) – TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün […]

Read more

GTİP Nedir İthalat aşamaları nelerdir Muayene öncesi özet beyan ne anlama geliyor, sonuçları nelerdir (26)

Read more

İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. (21)

Read more

Neden ATR Düzenliyoruz İhracatta Ödeme şekilleri nelerdir?Ödeme şekillerinde riskler ve avantajlar nelerdir ? (11)

Read more

İhracat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satılacak bir ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yeterlidir) gerekmektedir. İhracatı yasak olan ürünler dışında neleri ihracat kapsamında yapabiliriz. İhracatı yasak olan ürünler nelerdir? (23)

Read more