Grubumuz bünyesinde her hafta çarşamba günü saat 12:00–12:30 arasında yaptığımız iç eğitimlerimiz internet üzerinden devam ediyor. Konu: 2021 Yılı Mevzuat Değerlendirmesi Eğitimci: Hasan BALCI Gümrük Müşaviri (1)

Read more

2019-2020 yılları arası Eylül ayı, ihracat, ithalat, teşvik, tahsilat, Hava Kargo taşımacılığı, Kara Nakliyat ve pazarlama sektörlerinde veriler paylaşılmıştır. 2020 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, % 4,8 artarak 16 milyar 13 milyon dolar, İthalat, % 23,3 artarak 20 milyar 892 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, % 14,6 artarak 36 milyar 905 […]

Read more

Grubumuz merkez binasında her hafta pazartesi günü saat 12:45–13:15 arasında yaptığımız şirket içi eğitimlerimizde bu hafta eksik bilginin hiç bilmemekten daha tehlikeli nasıl olacağını sonuçlarının neler olabileceğini öğreniyoruz. (26)

Read more

Dış Ticarette Belge Trafiği Ticari Belgeler Faturalar: Proforma Fatura – Proforma Invoice; Sözleşme aşamasında alıcı, eşya , birim ve toplam tutar gibi genel hatlarıyla satış şartlarının yer aldığı, teklif niteliği taşıyan, sözleşme yapılmadığında sözleşme yerine geçen ön faturalardır. Ticari nitelik taşımadıklarından resmi kurumlar bazında, Ticari Fatura da talep edilir. Ticari Fatura – Commercial Invoice / Invoice; Eşyanın […]

Read more

Kimler bedelsiz araç ithali yapabilir? a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları. Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış […]

Read more

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya […]

Read more

ithalat ve ihracat işlemlerinde vergi, resim, harç, fon veya başka adlar altında gümrük idarelerince tahsili gerçekleştirilen her türlü mali yük, gümrük mevzuatına göre gümrük vergileri kavramına girmektedir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi ithalatta gümrük vergilerinden muaf tutulacak eşyayı düzenlemektedir. (14)

Read more

OKSB, Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır. OKSB A, B ve C olma üzere üç ayrı sınıfta verilmektedir. (19)

Read more

Gıda Ve Beslenme Okuryazarlığı -Ambalajının zarar görmemiş olması -Süt, meyve suyu gibi ürünleri satın alırken UHT yöntemiyle paketlenen Tetra Pak kutuda olanlar seçilmeli -Konserve gıdalarda ürün kapağının Bombe yapmamış olmasına dikkat etmeli -Etiketleme ve Marka bilgilerinin doğru yapılmış olması -S.K.T. S.T.T. (Son Kullanma/Tüketim Tarihi) -T.E.T.T. (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi) Son tüketim tarihi: Mikrobiyolojik açıdan kolay […]

Read more

Grubumuz merkez binasında ücretsiz dış ticaret eğitimlerimiz devam ediyor. İthalatın tanımı ve ithal müsadesinin kullanımı ile ilgili dersimizle başladık.   (23)

Read more