Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri (Incoterms) Tüm Taşıma Modlarında Kullanılan Teslim Şekilleri: EXW-Ex Works Fabrikada Teslim FCA-Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim CPT-Carriage Paid To Navlun Ödenmiş CIP-Carriage and Insured Paid To Navlun ve Sigorta Ödenmiş DAT-Delivered At Terminal (yeni) Terminalde Teslim DAP-Delivered At Place (yeni) Belirtilen Noktada Teslim DDP-Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş […]

Read more

Grubumuz Merkez binasında gerçekleştirilen Ücretsiz dış ticaret eğitimlerimizde bir dış ticaret erbabının sahip olması gereken nitelikleri ve bu nitelikleri sonrasında ülkemizin dış ticaret ihracatında olması gereken yeri ne olmalıdır sorusunun cevapları bı videomuzda. (9)

Read more

Güney Kore STA, üçüncü ülke faturaları üzerine yapılan menşe beyanları (7)

Read more

241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus […]

Read more

Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymettir. Madde 27 – 1. 24 üncü madde hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken,ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına aşağıdaki ilaveler yapılır: a) Aşağıdaki unsurların eşyanın fiilen ödenen […]

Read more

Eşyanın Gümrük Kıymeti MADDE 23- Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymettir. Gümrük Yönetmeliği MADDE 43 – (1) Bu kısım hükümlerinin uygulanmasında; b) Aynı eşya: Fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı […]

Read more

Müşteri Temsilcisi Kimdir? Müşteri Temsilcisi, firma ürün ve hizmetleri ile ilgili soruları cevaplayıp potansiyel müşterileri firmaya yönlendirmek ve müşteri kayıtlarını tutmakla sorumludur. Konu ile ilgili teknik bilgileri bu videomuz da izleyebilirsiniz. (54)

Read more

Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymettir. Konu ile ilgili teknik bilgileri bu videomuzda bulabilirsiniz. (52)

Read more

“Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdinde yürütülen çalışmalar neticesinde kağıt ortamında düzenlenen teminat mektupları bankalar tarafından elektronik olarak düzenlenecektir. ELEKTRONİK TEMİNAT MEKTUBU UYGULAMASI 2017/7 sayılı “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Genelge ile […]

Read more

Gümrükler Devletimizin Kahramanlık Destanının Yazılacağı Yerlerdir Devlet bir yasağı getirmeden önce bu duyuruyu yapan sosyal medya temsilcileri, yazılı ve görsel ulusal basın ile bir araya gelmeli ve bunu kayıt altına mutlaka almalı. Bunları yaptıktan sonra hangi ürüne ihracat yasağı getirirse getirsin yanlış anlaşılmaların bilgi kirliliğin önüne geçmiş olacaktır. Nejdet KÜLÜNK: “Gümrükler devletimizin kahramanlık destanının yazılacağı […]

Read more